Yritys

Suomessa on kansainvälisiä, suuria yrityksiä tuottamassa monipuolisia kunnossapitopalveluita sekä paljon pieniä, yksittäisiin alan palveluihin keskittyneitä yrityksiä.

Suomessa on kansainvälisiä, suuria yrityksiä tuottamassa monipuolisia kunnossapitopalveluita sekä paljon pieniä, yksittäisiin alan palveluihin keskittyneitä yrityksiä. Asiakkaan kannalta on ehdottomasti järkevintä ja hallituinta pystyä tilaamaan kiinteistöjen kunnossapidon kokonaisuus ja tuotteet yhdestä paikasta, tähän perustuu A-Kumppaneiden liiketoiminta.

A-Kumppaneilla on ainutlaatuisen laaja palvelukokonaisuus kiinteistöjen kunnossapidossa. Kiinteistöjen toimivuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyy lukuisia eri toimenpiteitä homeongelmien ja kosteusvarioiden korjaamisesta saneerauksiin, sähkösaneerauksiin jne. Lisäksi vahinkojen ennalta ehkäisemisessä ja korjaamisessa käytetään asiantuntemusta ja vastuullisuutta vaativia aineita ja laitteita.

Matkamme tähän päivään

2007-2010

A-Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy perustetaan. Kunnostustoimintaa tehostetaan ja korjausrakentamisesta sekä remontoinnista muodostuu pian yli puolet liikevaihdosta. Ostetaan rakennusliike Pentti Jaakkola Oy, jonka toiminta integroidaan mukaan kokonaisuuteen. Kunnossapito-palveluiden myynti kiihtyy ja liikevaihto kasvaa yli 30 %. Henkilökunnan määrä kasvaa 30:een.

Lyödään kaikki ennätykset liikevaihdossa, Jukka Haapaharjusta tulee 100% osakkeenomistaja. A-Kumppanuus –mallin kehittäminen alkaa. Pentti Jaakkola Oy:n nimi muutetaan A-Saneerausrakentajat Oy:ksi. A-Tuotteet ja laitteet Oy:n nettikauppa Raksapuoti.fi rekisteröidään aputoiminimenä A-Tuotteet ja laitteet Oy:lle.

2011-31.3.2015

Liiketoiminnan kehittäminen kumppanuusmallisena jatkuu. Tehdään ensimmäinen markkinatutkimusmatka Venäjälle. Perustetaan A-Sähköpalvelut Oy. A-Kumppanit -brändi lanseerataan ja aloitetaan brändin mukainen systemaattinen markkinointi ja viestintä.

A-Kumppaniyrityksinä ovat A-Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy, A-Saneerausrakentajat Oy, A-Sähköpalvelut Oy ja A-Tuotteet ja laitteet Oy. Muutetaan uusiin toimitiloihin Vantaalla. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa päätetään osallistua Kiinteistö 2013 –messuille. Markkinointi Venäjälle alkaa. Henkilökunnan määrä on kasvanut jo 50:een. Syksyllä 2014 päätetään aloittaa ns. toiminnallisten yritysten fuusio.  

1.4.2015-

A-Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy, A-Saneerausrakentajat Oy ja A-Sähköpalvelut Oy fuusioidaan emoyhtiö A-Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy:öön. Emoyhtiön nimeksi tulee tässä yhteydessä A-Kumppanit Oy. A-Tuotteet ja laitteet Oy jatkaa omana yrityksenään, osana palvelukokonaisuutta.

A-Kumppanit Oy jatkaa jälkivahinkojen kartoitusta, kuivausta ja kunnostusta, saneeraus- ja tilamuutostöitä sekä sähkötöitä entistä yhtenäisempänä liiketoimintana. Fuusio ei vaikuta yhtiön toimintaan tai työpaikkoihin.

Muutoksen taustalla on halu palvella asiakkaita tehokkaammin, selkeyttää asiakaspalvelua ja toimia A-Kumppanit konseptin mukaisesti. Yritykset ovat toimineet jo pitkään yhteisen toimintamallin, myynnin ja markkinoinnin mukaisesti.