Hyvinvointi

A-AIR ilmaa parantavat tuotteet

RETAIL ”100% huomioarvo

 • Interaktiiviset ikkunat
 • UltraWide panorama
 • Pystypylonprojisointi
 • ”Räjähtelevät” ikkunat

A-AIR ilmaa parantavat tuotteet

 • Ilmanmittaus A-AIR
 • Ilmanpuhdistaminen ilmasta MONDUSAIR
 • Ilman puhdistaminen pinnoilta ja ilmasta valolla LED TAYLOR
 • Antibakteeriset aineet iholle ja pinnoille CUUSI

HYVINVOINTI applikaatiot

 • HRapp yritysten henkilökunnan hyvin vointiin
 • PalaveriAPP tee palaverit tehokkaaksi
 • Kiinteistö APP tällä saat kiinteistöihin liittyvät asiat pysymään järjestyksessä

ELÄMYKSELLISET tilat

 • Monikäyttöiset neuvottelutilat
 • Aulat
 • Yleiset tilat
 • Ravintolat

PROJISOINNIT

 • Etuprojisoinnit
 • Taustaprojisoinnit
 • Projisointikalvot